Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Anularea, modificarea şi completarea actelor de stare civilă

ANULAREA, MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ŞI A MENŢIUNILOR ÎNSCRISE PE ACESTEA

Temei legal:

- art. 100 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 287/2009, Codul Civil;

- art. 57 din Legea nr. 119/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 125 alin.(1), art. 126-127 din H.G. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, în urma sesizării instanţei de judecată de către:

- persoana interesată;

- structurile de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./primăriilor sau S.P.C.J.E.P.;

- parchet.

Soluţionarea cererilor de anulare, completare şi modificare a actelor de stare civilă

formulate de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi de străini este de competenţa Judecătoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

Anularea unui act de stare civilă se poate cere atunci când:

 • actul de stare civilă a fost întocmit într-un registru necorespunzător;
 • actul nu trebuia întocmit la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la Primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale respective;
 • faptul sau actul de stare civilă nu există;
 • nu s-au respectat prevederile legale la întocmirea actului de stare civilă;
 • menţiunea a fost înscrisă pe alt act de stare civilă;
 • menţiunea a fost înscrisă cu un text greşit.

Prin modificarea actelor de stare civilă se înţelege înscrierea unor menţiuni privitoare la statutul civil al titularului, astfel:

 • recunoaşterea sau stabilirea filiaţiei;
 • adopția, a anularea sau a desfacerea adopției;
 • divorțul, anularea ori încetarea căsătoriei;
 • contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii;
 • schimbarea sexului.

Completarea actelor de stare civilă este calea juridică de punere de acord a datelor cuprinse în ele cu elemente reale de stare civilă; presupune întregirea acestora cu menţiunile omise, atunci când din diferite motive, unele rubrici au rămas libere