Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Atribuirea Codului Numeric Personal

PROCEDURA ATRIBUIRII CODURILOR NUMERICE PERSONALE CETĂȚENILOR ROMÂNI, ÎN VEDEREA OBȚINERII PAȘAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE CU DATE BIOMETRICE INCLUSE

Codul Numeric Personal se atribuie doar cetăţenilor români.

Competenţa de soluţionare a cererilor de atribuire a C.N.P. :  

Cetăţenii români născuţi anterior anului 1980 și care nu au atribuite coduri numerice personale, se vor adresa pentru obținerea acestuia structurii de stare civilă din cadrul oricărui Serviciu Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, indiferent de locul naşterii sau al ultimului domiciliu avut în ţară.

La depunerea cererii, cetățenii vor prezenta în original și copie următoarele documente:  

  1. Certificate de stare civilă eliberate de autoritățile române;
  2. Document de identitate valabil (act de identitate sau pașaport, eliberat de autoritățile străine);
  3. Documentul prin care se face dovada cetăţeniei române, după caz;
  4. Procură specială  şi act de identitate împuternicit, după caz.

 

După obţinerea Codului Numeric Personal, lucrătorul de stare civilă din cadrul Serviciului Public Judeţean de Evidenţă a Persoanelor,îl înscrie pe certificatele de stare civilă la rubrica corespunzătoare.

PROCEDURA ATRIBUIRII CODURILOR NUMERICE PERSONALE CETĂŢENILOR ROMÂNI, ÎN VEDEREA RECALCULĂRII PENSIILOR

 Codul Numeric Personal se atribuie doar cetăţenilor români.

Competenţa de soluţionare a cererilor de atribuire a C.N.P. :   

Cetăţenii români născuţi anterior anului 1980 și care nu au atribuite coduri numerice personale, se vor adresa pentru obținerea acestuia, structurii de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, care arondează localitatea unde cetăţenii au declarat că au avut ultimul domiciliu în România.

 Codul Numeric Personal se atribuie doar cetăţenilor români.

La depunerea cererii, cetățenii vor prezenta în original și copie următoarele documente: 

  1. Certificate de stare civilă eliberate de autoritățile române;
  2. Document de identitate valabil (act de identitate sau pașaport, eliberat de autoritățile străine);
  3. Documentul prin care se face dovada cetăţeniei române, după caz;
  4. Procură specială  şi act de identitate împuternicit, după caz.

După obţinerea Codului Numeric Personal, lucrătorul de stare civilă din cadrul Serviciului  Public Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, îl înscrie pe certificatele de stare civilă la rubrica corespunzătoare.