Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Eliberarea certificatelor de stare civilă      Eliberarea certificatelor de căsătorie

Eliberarea certificatelor de căsătorie

 la cerere

Cererea de eliberare a certificatelor de căsătorie se depune în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială.

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi.

Pentru soțul supraviețuitor sau în caz de divorț, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie cu menţiunile corespunzătoare.

În cazul căsătoriei încheiată în străinătate la rubrica locul încheierii căsătoriei se înscrie "Localitatea" unde s-a încheiat actul de căsătorie iar, la rubrica "Menţiuni" se înscrie, după caz, una dintre sintagmele: "act transcris", "act înscris" ori "act reconstituit".