Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Eliberarea certificatelor de stare civilă      Eliberarea certificatelor de deces

 

Eliberarea certificatelor de deces

 la cerere

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

Cauza decesului nu se înscrie în certificatul de deces.

Dacă decesul s-a produs în străinătate, la rubrica "Locul decesului" se înscrie localitatea unde a decedat persoana, iar la rubrica "Judeţul" se înscrie ţara; la rubrica "Menţiuni" se înscrie, după caz, una dintre sintagmele: "act transcris", "act înscris" ori "act reconstituit".