Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Eliberarea certificatelor de stare civilă      Eliberarea certificatelor de naştere

Eliberarea certificatelor de naştere la cerere

Cererea de eliberare a certificatelor de naştere se depune în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială.

Minorilor cu vârsta de sub 14 ani şi a minorilor cu vârsta de peste 14 ani care nu au avut niciodată act de identitate, li se eliberează certificatul de naştere la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal.

Minorilor cu vârsta de peste 14 ani, titulari de acte de identitate vor solicita eliberarea certificatul de naştere în nume propriu.

Persoanelor majore neînregistrate la starea civilă, certificatul de naştere  li se eliberează în baza actului întocmit ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile, prin care s-a dispus înregistrarea tardivă a naşterii, la solicitarea structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care a efectuat verificările în dosarul privind înregistrarea tardivă a naşterii

Pentru stabilirea exactă a numelui copiilor recunoscuţi şi apoi legitimaţi prin căsătoria ulterioară a părinţilor, se va ţine seama de următoarele:

a) cei recunoscuţi până la 10 iulie 1943 şi nelegitimaţi prin căsătoria ulterioară a  părinţilor poartă numele mamei, iar dacă au fost legitimaţi poartă numele tatălui;

b) cei recunoscuţi sau legitimaţi între 10 iulie 1943 - 31 ianuarie 1954 poartă numele celor care i-au recunoscut sau i-au legitimat;

c) cei recunoscuţi în localităţile din Ardealul de Nord până la 6 martie 1945, dacă nu au fost şi legitimaţi prin căsătorie, poartă numele mamei, iar dacă au fost legitimaţi, poartă numele tatălui.

În certificatele de stare civilă care se eliberează de pe acte de naştere întocmite în Transilvania în perioada în care s-a aplicat legea străină, la rubrica "Numele de familie al mamei", în cazul copiilor născuţi în timpul căsătoriei, se înscrie numele de familie al tatălui, întrucât, în astfel de cazuri, la rubrica "Numele de familie al mamei" se înscria în registru numele de familie anterior încheierii căsătoriei.

În certificatele de naştere care se eliberează celor recunoscuţi şi apoi legitimaţi prin căsătoria părinţilor, la rubrica "Numele de familie al mamei" se înscrie numele de familie dobândit prin căsătorie.

Dacă naşterea s-a produs în străinătate, la rubrica "Localitatea" se înscrie localitatea unde s-a născut persoana, iar la rubrica "Judeţul" se înscrie ţara; la rubrica "Menţiuni" se înscrie, după caz, una dintre sintagmele: "act transcris", "act înscris" ori "act reconstituit".