Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Obţinerea apostilei sau supralegalizarea certificatelor de stare civilă

PROCEDURA OBŢINERII APOSTILEI SAU SUPRALEGALIZĂRII CERTIFICATELOR  DE STARE CIVILĂ EMISE DE AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE STRĂINE PRIN INTERMEDIUL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE


Cetăţenii români care se află în posesia unor certificate de stare civilă eliberate de autorităţile străine, dar care nu sunt apostilate sau supralegalizate se vor adresa Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, urmând următoarea procedură :

  1. Solicitantul se prezintă la Direcţia de Relaţii cu Publicul din cadrul Ministerului Afacerilor Externe cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr.31, pentru depunerea certificatului de stare civilă în original şi a unei solicitări scrise care să cuprindă şi date exacte de contact ale solicitantului ;
  2. Departamentul Consular va transmite documentaţia primită la misiunea diplomatică sau oficiul consular competent care va comunica costurile de obţinere a apostilei sau supralegalizării de la autorităţile statului emitent ;
  3. Solicitantul va fi contactat pentru a plăti la casieria Ministerului Afacerilor Externe,suma aferentă obţinerii serviciului solicitat şi va prezenta la Departamentul Consular chitanţa doveditoare a plăţii, urmând ca misiunea diplomatică sau oficiul consular să obţină aplicarea apostilei sau supralegalizării pe certificatul de stare civilă ;
  4. Certificatele de stare civilă apostilate/legalizate/supralegalizate vor fi returnate solicitanţilor fie personal, fie prin servicii de corespondenţă ;
  5. Conform precizărilor primite de la Departamentul Consular, timpii de răspuns ai autorităţilor străine competente variază în general de la două la şase luni, la care se adaugă timpii de transmitere, prin curier diplomatic, a certificatului de stare civilă original către şi de la misiunea diplomatică sau oficiul consular competent. În asemenea cazuri se recomandă întocmirea de către persoana interesată a unei procuri speciale.