Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Reconstituirea ulterioară a actelor de stare civilă

RECONSTITUIREA ŞI  ÎNTOCMIREA ULTERIOARĂ A  ACTELOR DE STARE CIVILĂ

Temei legal:

  • art. 52-53 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu completările  şi modificările ulterioare;

Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face dacă:

-registrele de stare civilă au fost pierdute ori distruse, în totalitate sau în parte;

-actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul ori extrasul.

Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate face dacă:

-întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă sau refuzată, deşi au fost depuse actele necesare întocmirii acestuia;

-întocmirea actului de căsătorie a fost omisă sau refuzată, deşi a fost luat consimţământul soţilor de către ofiţerul de stare civilă.

Atât reconstituirea cât şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă  se face în temeiul dispoziţie primarului unităţii administrativ-teritoriale competente să întocmească actul de stare civilă, la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei.

Depunerea cererii de reconstituire sau întocmire ulterioară (anexa nr. 49 din H.G. 64/2011) şi a documentelor doveditoare,  se face de către persoana interesată ( inclusiv apatrizii) la:

- S.P.C.L.E.P. sau la Primăria unităţii administrativ-teritoriale competente să întocmească actul de stare civilă;

- S.P.C.L.E.P. sau la Primăria locului de domiciliu al persoanei interesate, în cazul în care actul de stare civilă care se cere a fi reconstituit a fost întocmit în străinătate.

Termenul de soluţionare a cererii este de 30 de zile, iar dispoziția primarului se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.