Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Schimbarea numelui pe cale administrativă

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Competenţa de soluţionare a dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă:

  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul petentului, pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară;

2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/ Primăria unităţii administrativ- teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România de către petent, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate;

3. Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul pe teritoriul României.

Persoanele care îşi pot schimba numele pe cale administrativă :

1.  Cetăţenii români cu domiciliul în țară ;

2.  Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate ;

3.  Cetăţenii apatrizi (fără cetăţenie) cu domiciliul în România.

Persoane îndreptăţite să solicite schimbarea numelui pe cale administrativă:

Persoana majoră îndreptățită să solicite schimbarea numelui pe cale administrativă;

Minorul în vârstă de 14 ani, împreună cu părinții săi;

3. Unul din părinţi sau tutorele (cu încuviinţarea instanței de tutelă), în cazul minorilor sub 14 ani. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî instanța de tutelă;

4.  Tutorele, cu încuviinţarea instanței de tutelă pentru persoanele puse sub interdicţie;

5. Serviciul public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean sau după caz, a consiliului local, pentru minorul a cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi, dispăruţi sau decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu a fost instituită tutela, în cazul în care copilul a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi în cazul în care instanţa judecătorească nu a hotărât încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane;

6.  Avocatul, în baza unei împuterniciri avocaţiale;

7.  Orice persoană împuternicită prin procură specială.

Documentele prezentate de cetăţeni la depunerea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă :

1.  Actul de identitate al solicitantului, aflat în termen de valabilitate;

2.  Copii certificate pentru conformitate cu originalul de către ofițerul de stare civilă  de pe certificatele de stare civilă ale persoanei solicitante (naştere şi căsătorie după caz) ;

3. Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an; cererea de publicare în Monitorului Oficial al României privind schimbarea numelui/prenumelui trebuie vizată de către ofițerul de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./Primăriei unității administrativ-teritoriale pe a cărui/cărei rază își are domiciliul solicitantul.

4. Consimţământul, dat în formă autentică al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;

5. Acordul celuilalt părinte dat în formă autentică, pentru schimbarea numelui copilului minor în cazul în care, cererea este semnată doar de către unul dintre părinți;

6.  Autorizarea instanței de tutelă, atunci când situația o impune;

7. Cazierul fiscal eliberat de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor care, trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de schimbare a numelui/prenumelui; în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate, se va prezenta declaraţie pe propria răspundere autentificată de notar, cu privire la faptul că acesta nu are datorii faţă de statul român;

8. Cazier judiciar eliberat de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor care, trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de schimbare a numelui/prenumelui;

9. Orice alte documente necesare motivării cererii solicitantului;

10. Taxă procesare dosar, în valoare de 54 lei.