Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Eliberarea certificatelor de stare civilă      Situaţii particulare

 

Situaţii particulare

Eliberarea certificatelor de stare civilă cetăţenilor străini/persoanelor fără cetăţenie, la cerere

Cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie care au domiciliul pe teritoriul României, ale căror acte de stare civilă au fost întocmite în registrele române, li se eliberează certificate de stare civilă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor români.

Dacă titularul actului şi-a schimbat numele şi/sau prenumele în străinătate, iar această menţiune nu este înscrisă pe marginea actului, la cerere se anexează fotocopia paşaportului, precum şi fotocopia şi traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume.