Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Transcrierea certificatelor de stare civilă din străinătate      Transcrierea certificatelor de deces

 

TRANSCRIEREA ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE A CERTIFICATELOR DE DECES, ELIBERATE  CETĂŢENILOR ROMÂNI DE AUTORITĂȚILE STRĂINE


 Competenţa de soluţionare a dosarelor de transcriere a certificatelor de deces :

  1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ- teritoriale pe raza căruia/căreia decedatul a avut ultimul loc de domiciliul.

2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/Primăria unităţii administrativ- teritoriale pe raza căruia/căreia are domiciliul solicitantul.

Documentele prezentate de cetăţeni la transcrierea certificatelor de deces eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă române:

1. Certificat de deces sau extras de pe actul de deces în original, care, va fi în mod obligatoriu apostilat, supralegalizat, după caz sau scutit de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are tratate sau convenţii, ori extras multilingv de deces eliberat în baza Convenţiei de la Viena din 8 septembrie 1976 care este acceptat fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui stat parte la convenţie;

2. Traducerea certificatului sau extrasului în limba română, autentificată în ţară de un notar public, iar în străinătate de către o ambasadă sau de către oficiul consular român din statul de reşedinţă. Dacă traducerea se efectuează în străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată, supralegalizată, după caz sau scutită de orice formă de legalizare pentru statele cu care România are încheiate tratate sau convenţii;

3. Copia certificatului de naştere respectiv căsătorie ale decedatului;

4.  Actul de identitate al decedatului şi al solicitantului în original și în termen de valabilitate (carte de identitate pentru cetăţenii români cu domiciliul în România sau paşaportul CRDS pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate  şi carte de identitate sau paşaport pentru cetăţenii străini, după caz);

5. Taxă procesare dosar, în valoare de 54 lei.

NOTĂ

NU SE POATE SOLICITA trancrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române PRIN ÎMPUTERNICIRE AVOCAŢIALĂ.