Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Anularea, modificarea şi completarea actelor de stare civilă

ANULAREA, MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ŞI A MENŢIUNILOR ÎNSCRISE PE ACESTEA

Temei legal:

- art. 100 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 287/2009, Codul Civil;

- art. 57, 59 din Legea nr. 119/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 125 alin.(1), art. 126-127 din H.G. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, în urma sesizării instanţei de judecată de către(art. 57  alin. (2) din  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, art. 126 alin. (1) din H.G. 64/2011, republicată) :

- persoana interesată;

- structurile de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P./primăriilor sau S.P.C.J.E.P.;

- parchet.

Soluţionarea cererilor de anulare, completare şi modificare a actelor de stare civilă formulate de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi de străini este de competenţa Judecătoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti(art. 57  alin. (3) din  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, art. 126 alin. (2) din H.G. 64/2011, republicată).

Anularea unui act de stare civilă sau a menţiunilor înscrise greşit pe un act de stare civilă se poate cere atunci când(art. 127  alin. (1) din H.G. 64/2011 cu modificările şi completările ulterioare):

 • actul de stare civilă a fost întocmit într-un registru necorespunzător;
 • actul nu trebuia întocmit la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la Primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale respective;
 • faptul sau actul de stare civilă nu există;
 • nu s-au respectat prevederile legale la întocmirea actului de stare civilă;
 • menţiunea a fost înscrisă pe alt act de stare civilă;
 • menţiunea a fost înscrisă cu un text greşit.

Prin modificarea actelor de stare civilă se înţelege înscrierea unor menţiuni privitoare la statutul civil al titularului, astfel(art. 43 din  Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,art. 127  alin. (3) din H.G. 64/2011, republicată):

 • stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi încuviinţarea purtării numelui;
 • contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii;
 • căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei;
 • adopţie, desfacerea, încetarea sau anularea adopţiei;
 • pierderea sau dobândirea cetăţeniei române;
 • schimbarea numelui;
 • deces;
 • rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe ele;
 • schimbarea sexului, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.
 • recunoaşterea sau stabilirea filiaţiei;

Completarea actelor de stare civilă este calea juridică de punere de acord a datelor cuprinse în ele cu elemente reale de stare civilă; presupune întregirea acestora cu menţiunile omise, atunci când din diferite motive, unele rubrici au rămas necompletate.