Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă      Transcrierea certificatelor de stare civilă din străinătate

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ PROCURATE DIN STRĂINĂTATE DE CĂTRE CETĂŢENII ROMÂNI

Art. 44 alin (3) şi alin (4) din Legea 119/1996 cu privire la actele şi faptele de stare civilă ,republicată cu completările şi modificările ulterioare : “(3) Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază .“

   

Competenţa de a depune şi soluţiona cererile de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate de către cetăţenii români din străinătate

(art 73, din HG 64/2011 Metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă)

“ Cererea de transcriere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 33, se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul certificatului/extrasului şi se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6).”